Lösningar

Lösningar för en smartare arbetsplats

Du kanske redan kan skriva ut, kopiera, skanna och faxa på din multifunktionsskrivare. Men nu kan du lägga till programvara som ger produktiviteten ett garanterat lyft. Förenkla och automatisera det vardagliga arbetet, förbättra informationshanteringen, höj dokumentsäkerheten, skriv ut på valfri skrivare och plats och anpassa användararbetsflödena. Xerox programvarulösningar skapar ännu fler funktioner i Xerox multifunktionsskrivare och underlättar vardagliga utskriftsuppdrag.

Xerox® Workplace Solutions
Xerox® Workplace Solutions

Arbetsplatsen håller på att förändras. Vi arbetar på nya sätt och har tillgång till mer teknik och fler molntjänster än någonsin.

Xerox® DocuShare® Flex
Xerox® DocuShare® Flex

Enkel hantering av molninnehåll för digitala kontor. Det blir alltmer komplicerat att bedriva en verksamhet. Innehållet exploderar. Brevlådorna är överfulla. Det kan vara svårt att hitta dokument.

Xerox ConnectKey-teknik
Xerox® ConnectKey®-teknik

Xerox® ConnectKey®-teknik omvandlar sättet de anställda arbetar på, det ger dem frihet att lösa problem, vara mer produktiva och anta nya utmaningar. Den är en smart medarbetare.