Lösningar

Xerox® Workplace Solutions

in
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous !


  Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir des communications marketing et des informations sur des événements exclusifs, des offres spéciales et des développements commerciaux.

  Den kompletta programvaruplattformen för autentisering, säkerhet, kostnadsstyrning och mobilitet.

  Arbetsplatsen håller på att förändras. Vi arbetar på nya sätt och har tillgång till mer teknik och fler molntjänster än någonsin.

  Alla företag behöver ett säkert och praktiskt sätt att få tillgång till sina skrivartjänster och skriva ut eller skanna, oavsett var jobbet kommer från. Säkerheten är alltid viktigast, oavsett om man skriver ut från ett datorprogram eller en mobil enhet, eller skannar med en MFP-app.

  Xerox® Workplace Solutions

  Xerox arbetsplatslösningar omfattar autentisering med åtkomstkontroll, utskriftshantering, innehållssäkerhet och en heltäckande lösning för mobil utskrift.

  Autentisering och åtkomstkontroll

  • Med våra flexibla autentiseringsmetoder kan du på ett praktiskt och säkert sätt få tillgång till dina skrivartjänster och skriva ut dokument. Du kan vara säker på att bara behöriga användare kan nå känsliga data eller tjänster och appar som du själv definierar.
  • Lägg till funktionen för enkel inloggning (SSO) på valfri SSO-förberedd app på skrivaren.

  Innehållssäkerhet och utskriftsregler

  • Vårt arbetsflödesalternativ för innehållssäkerhet1 skyddar mot förlust av immateriell egendom genom att övervaka alla dokument som skrivs ut, kopieras eller skannas och söka efter specifik text (t.ex. ”Konfidentiellt” eller ”Endast internt bruk”).
  • Med utskriftsregler kan du återta kontrollen över skrivarna. Du kan minska utskriftsvolymen och sänka konstaderna genom att införliva utskriftsregler som begränsar tillgången till funktioner och enheter.

  Mobila utskrifter helt enkelt

  • Du får enkel och smidig mobil utskrift, även vid komplexa nätverkskonfigurationer. Användarna kan komma igång utan IT-support, vilket ökar produktiviteten för alla. Skicka utskriftsjobb till en enda kö från en stationär dator eller mobil enhet.

  En lösning, två värdalternativ

  En lösning, två värdalternativ

  Det finns två värdalternativ för Xerox arbetsplatslösningar: serverbaserat på plats och molnbaserat.

  Din server, på din anläggning

  • Xerox® Workplace Suite är idealiskt för alla som vill höja produktiviteten för mobila enheter och medarbetare, men som har ytterligare krav på datakontroll.
  • Xerox® Workplace Suite har funktion för serverbaserad utskriftshantering på plats och mobil åtkomst till alla dina skrivare.

  Enkel konfiguration med administration i molnet

  • Med vår IT-vänliga, lättanvända Xerox® Workplace Cloud kan du undvika säkerhetsrisker. Du får bekvämlighet, användningsstatistik och kontroll- och övervakningsfunktioner på en instrumentpanel för alla dina enheter.
  • Xerox® Workplace Cloud är ett perfekt val för organisationer som har begränsad tillgång till IT-support och företag som har fler än ett nätverk eller som vill reducera sin infrastruktur.

  1 Requires Xerox® Workplace Suite krävs för installation på plats

  Xerox®-työpaikkaratkaisujen esite

  Xerox® Workplace Suite -esite

  Xerox® Workplace Cloud -esite