Tjänster

Omdefiniera arbete med Business Services

De senaste innovationerna inom tjänster och teknik innebär att företagets skrivarrum kan förvandlas till ett strategisk center som frigör ny, spännande potential och gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Få ner kostnaderna och optimera skrivarrummet och företagets digitala dokumentinfrastruktur med våra centraliserade utskriftstjänster.

Financial Services
Financial Services

Leasing är ett sätt att finansiera utrustning och bevara kapital i din verksamhet snarare än att binda kapital i utrustningen.

Xerox Financial Services
Xerox Financial Services

Xerox Financial Services ägs av Xerox och vi är dedikerade att erbjuda enkla och flexibla lösningar som uppfyller dina behov.

Basic Print Services
Basic Print Services

PagePack är en tjänst för maskinvarustöd och underhåll och omfattar allt förbrukningsmaterial utom utskriftsmedier. Tjänsten erbjuds till samtliga modeller som är förberedda för PagePack.

Intelligent Workplace - Hanterade Utskrifter
Managed Print Services (MPS)

Xerox® Managed Print Services (MPS) använder avancerad teknik och programvara inom säkerhet, analys, digitalisering och molntjänster för att du ska kunna jobba smidigare, både på papper och digitalt.