Tjänster

Managed Print Services (MPS)

in
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous !


  Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir des communications marketing et des informations sur des événements exclusifs, des offres spéciales et des développements commerciaux.

  Skapa en bättre arbetsplats

  Xerox® Managed Print Services (MPS) använder avancerad teknik och programvara inom säkerhet, analys, digitalisering och molntjänster för att du ska kunna jobba smidigare, både på papper och digitalt.

  Vad behöver du hjälp med?

  Effektiv arbetsplats

  Analys och optimering

  Hur förbättrar du effektiviteten i din infrastruktur vid utskrift, kontrollerar kostnader och förbättrar hållbarheten på kontoret?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa dig att skapa en mer kostnadseffektiv organisation genom att använda analyser för att optimera din infrastruktur vid utskrifter, synliggöra kostnaderna, kontrollera utgifterna, förbättra hållbarheten och maximera avkastningen.

  Detta är dina utmaningar

  • Kostnaderna för tryckutrustning, förbrukningsartiklar, reparationer och allmän drift är för höga eller inte förstådda
  • Strömförbrukning och pappersanvändning krockar med hållbarhetsinitiativ
  • Ingen insyn gällande utskrift, underutnyttjande eller servicenivåer

  Så här hjälper vi dig att maximera avkastningen på din investering i infrastruktur vid utskrift

  • Använd analyser för att optimera din utskriftsmiljö, så att du bara har det du behöver i din maskinpark
  • Hantera utskriftsmiljöer med flera leverantörer
  • Hantera din infrastruktur vid utskrift aktivt för att maximera drifttiden
  • Minska avfallet genom att digitalisera pappersdokument och minska obehörig utskrift

  Produktiva medarbetare

  Automatisering av arbetsflöden för kontor och mobila arbetsflöden

  Hur skapar du en bättre arbetsmiljö för en mobil arbetskraft som hela tiden utvecklas?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa till att förbättra produktiviteten och medarbetarnas upplevelse på kontoret och under resan med användarvänliga automatiserade processer.

  Detta är dina utmaningar

  • Arbetskrävande, pappersbaserade processer som minskar produktiviteten och ökar risken för misstag
  • Den traditionella arbetsplatsen försvinner långsamt – mobila arbetare och distansarbetare behöver säker, flexibel utskrifts-, skannings- och lagringskapacitet
  • Anställda vill använda samma digitala teknik som de använder utanför kontoret när de är på jobbet

  Så här hjälper vi dig att förbättra medarbetares produktivitet

  • Identifiera arbets- och pappersintensiva arbetsflöden och ersätt dem med automatiserade
  • Ge mobila medarbetare möjlighet att skriva ut och få tillgång till innehåll var som helst och när som helst
  • Skanna pappersbaserad information direkt till affärsapplikationer
  • Flexibla molnlösningar och tjänster som minskar IT-bördan

  Säker miljö

  Säkerhet av infrastruktur vid utskrift

  Hur förblir du trygg inför externa och interna säkerhetshot som förekommer hela tiden?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa dig att arbeta säkrare med avancerad teknik i flera lager och processer konstruerade för att förhindra brott, upptäcka skadliga attacker och skydda dina dokument, enheter och data.

  Det är bara en av anledningarna till att de mest säkerhetsinriktade företagen och myndigheterna väljer Xerox.

  Detta är dina utmaningar

  • Hot kan komma från alla delar av din IT-infrastruktur och de som interagerar med den
  • Hackningsincidenter och cyberattacker ökar och utvecklas ständigt
  • Enkla misstag som att lämna dokument på skrivaren kan avslöja känslig information
  • Med fler anslutna enheter än någonsin tidigare, är slutpunkter som skrivare ofta en förbisedd sårbarhet

  Så här kan vi hjälpa dig med säker infrastruktur vid utskrift

  • Se till att alla skrivare i ditt nätverk följer säkerhetspolicyn med automatisk övervakning och åtgärdande
  • Begränsa åtkomst av utskrivna dokument till endast godkända användare
  • Få automatiska varningar om obehörigt avslöjande av data och innehåll
  • Automatisera ditt svar på cyberhot med integrerad säkerhetsteknik vid utskrift från McAfee och Cisco
  • Förhindra att obehörigt innehåll skrivs ut och att användare skriver ut utanför arbetstid

  Varför Xerox

  • Xerox är det enda företaget som har fått säkerhetsgodkännande från FedRAMP för molnbaserade utskriftstjänster, en del av Xerox® Managed Print Services (MPS)
  • Externa partnerskap med de bästa säkerhetsexperterna i sin klass som McAfee och Cisco stärker skyddet av dokument och data
  Effektiv arbetsplats

  Effektiv arbetsplats

  Analys och optimering

  Hur förbättrar du effektiviteten i din infrastruktur vid utskrift, kontrollerar kostnader och förbättrar hållbarheten på kontoret?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa dig att skapa en mer kostnadseffektiv organisation genom att använda analyser för att optimera din infrastruktur vid utskrifter, synliggöra kostnaderna, kontrollera utgifterna, förbättra hållbarheten och maximera avkastningen.

  Detta är dina utmaningar

  • Kostnaderna för tryckutrustning, förbrukningsartiklar, reparationer och allmän drift är för höga eller inte förstådda
  • Strömförbrukning och pappersanvändning krockar med hållbarhetsinitiativ
  • Ingen insyn gällande utskrift, underutnyttjande eller servicenivåer

  Så här hjälper vi dig att maximera avkastningen på din investering i infrastruktur vid utskrift

  • Använd analyser för att optimera din utskriftsmiljö, så att du bara har det du behöver i din maskinpark
  • Hantera utskriftsmiljöer med flera leverantörer
  • Hantera din infrastruktur vid utskrift aktivt för att maximera drifttiden
  • Minska avfallet genom att digitalisera pappersdokument och minska obehörig utskrift
  Produktiva medarbetare

  Produktiva medarbetare

  Automatisering av arbetsflöden för kontor och mobila arbetsflöden

  Hur skapar du en bättre arbetsmiljö för en mobil arbetskraft som hela tiden utvecklas?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa till att förbättra produktiviteten och medarbetarnas upplevelse på kontoret och under resan med användarvänliga automatiserade processer.

  Detta är dina utmaningar

  • Arbetskrävande, pappersbaserade processer som minskar produktiviteten och ökar risken för misstag
  • Den traditionella arbetsplatsen försvinner långsamt – mobila arbetare och distansarbetare behöver säker, flexibel utskrifts-, skannings- och lagringskapacitet
  • Anställda vill använda samma digitala teknik som de använder utanför kontoret när de är på jobbet

  Så här hjälper vi dig att förbättra medarbetares produktivitet

  • Identifiera arbets- och pappersintensiva arbetsflöden och ersätt dem med automatiserade
  • Ge mobila medarbetare möjlighet att skriva ut och få tillgång till innehåll var som helst och när som helst
  • Skanna pappersbaserad information direkt till affärsapplikationer
  • Flexibla molnlösningar och tjänster som minskar IT-bördan
  Säker miljö

  Säker miljö

  Säkerhet av infrastruktur vid utskrift

  Hur förblir du trygg inför externa och interna säkerhetshot som förekommer hela tiden?

  Managed Print Services (MPS) kan hjälpa dig att arbeta säkrare med avancerad teknik i flera lager och processer konstruerade för att förhindra brott, upptäcka skadliga attacker och skydda dina dokument, enheter och data.

  Det är bara en av anledningarna till att de mest säkerhetsinriktade företagen och myndigheterna väljer Xerox.

  Detta är dina utmaningar

  • Hot kan komma från alla delar av din IT-infrastruktur och de som interagerar med den
  • Hackningsincidenter och cyberattacker ökar och utvecklas ständigt
  • Enkla misstag som att lämna dokument på skrivaren kan avslöja känslig information
  • Med fler anslutna enheter än någonsin tidigare, är slutpunkter som skrivare ofta en förbisedd sårbarhet

  Så här kan vi hjälpa dig med säker infrastruktur vid utskrift

  • Se till att alla skrivare i ditt nätverk följer säkerhetspolicyn med automatisk övervakning och åtgärdande
  • Begränsa åtkomst av utskrivna dokument till endast godkända användare
  • Få automatiska varningar om obehörigt avslöjande av data och innehåll
  • Automatisera ditt svar på cyberhot med integrerad säkerhetsteknik vid utskrift från McAfee och Cisco
  • Förhindra att obehörigt innehåll skrivs ut och att användare skriver ut utanför arbetstid

  Varför Xerox

  • Xerox är det enda företaget som har fått säkerhetsgodkännande från FedRAMP för molnbaserade utskriftstjänster, en del av Xerox® Managed Print Services (MPS)
  • Externa partnerskap med de bästa säkerhetsexperterna i sin klass som McAfee och Cisco stärker skyddet av dokument och data

  Appar och lösningar för arbetsplatsen

  Xerox® Workplace Solutions

  Xerox arbetsplatslösningar omfattar autentisering med åtkomstkontroll, utskriftshantering, innehållssäkerhet och en heltäckande lösning för mobil utskrift.

  applikationer connectkey for arbetsplatser

  Effektivisera affärsprocesser och automatisera repetitiva uppgifter med enkla appar för din Xerox® ConnectKey® Technology-aktiverade skrivare eller multifunktionsskrivare (MFP).

  Xerox® DocuShare® Flex

  Xerox DocuShare Flex är en SaaS-version av innehållshanteringsprogrammet Xerox DocuShare, avsett att täcka behoven inom små och medelstora företag samt avdelningar på stora bolag.

  Videos related