Lösningar

Xerox ConnectKey-appteknik

in
Xerox ConnectKey-appteknik

ConnectKey Apps tillför en helt ny dimension. Multifunktionssystem har varit mycket statiska i funktioner och gränssnitt. Användarna konfronteras med många funktioner de inte behöver eller upplever de enklaste uppgifterna som tidsödande.

ConnectKey Apps ger ett verkligt anpassat och personligt arbetssätt genom att multifunktionssystemet kan anpassas till specifika arbetsrutiner. Apparna bidrar även till ökad produktivitet genom att de förenklar och snabbar upp dagliga rutinuppgifter.

Skriv ut och skanna för Google Drive

Skriv ut och skanna för Google Drive

Skriv ut och skanna med Google Drive i molnet och ge användarna direkt tillgång till aktuellt material.

Skriv ut och skanna för Google Drive

Skriv ut och skanna för Google Drive

Skriv ut och skanna med Google Drive i molnet och ge användarna direkt tillgång till aktuellt material.

Skriv ut och skanna för Box

Skriv ut och skanna för Box

Skriv ut och skanna med Box i molnet och ge användarna direkt tillgång till aktuellt material.

Skriv ut och skanna för Dropbox

Skriv ut och skanna för Dropbox

Skriv ut och skanna med Dropbox i molnet och ge användarna direkt tillgång till aktuellt material.

Skriv ut och skanna för Office 365

Skriv ut och skanna för Office 365

Skriv ut och skanna med Office 365-värdtjänster, bland annat SharePoint Online-konton. Gå till din egen SharePoint eller skanna till en webbplats för gruppsamarbete.

Skanna till e-post i molnet

Skanna till e-post i molnet

Skanna till ditt molnbaserade e-postkonto. Förenklar anslutningen till molnbaserade e-posttjänster som Google Mail/gmail.

Xerox ConnectKey Apps open up new possibilities.Xerox ConnectKey Apps ger nya möjligheter.

Se hur Xerox ConnectKey-aktiverade multifunktionsskrivare använder appteknik för att förbättra produktiviteten på arbetet.

Se broschyren

Gå till Xerox App Gallery