Løsninger

Løsninger

Du kan allerede skrive ut, kopiere, skanne og fakse fra multifunksjonsskriveren din. Men når du legger til programvareløsninger også, mangedobles produktiviteten. Få en bedre hverdag gjennom forenkling og automatisering, skaff deg bedre styring av informasjonsflyten, gjør dokumentsikkerheten bedre, skriv ut til enhver maskin fra hvor som helst, og skreddersy en hvilken som helst arbeidsflyt i virksomheten. Programvareløsningene fra Xerox gjør at du kan utnytte multifunksjonsskriverne bedre og forenkler også det daglige utskriftsarbeidet.

Xerox® Workplace Solutions
Xerox® Workplace Solutions

Arbeidsplassen er under endring. Vi arbeider annerledes og har tilgang til mer teknologi og skyhostede tjenester enn noen gang før.

Xerox® DocuShare® Flex
Xerox® DocuShare® Flex

Enkel administrering av nettskyløsninger for den digitale arbeidsplassen. Det å administrere en bedrift blir stadig mer komplisert. Mengden innhold øker enormt. Innboksene er overbelastet. Det å finne dokumenter kan være utfordrende.

Xerox ConnectKey-teknologi
Xerox® ConnectKey®-teknologi

Xerox® ConnectKey®-teknologien forandrer måten de ansatte jobber på, og gir dem frihet til å løse problemer, være mer produktive og ta på seg ny utfordringer. Det er en smart jobbassistent.

Xerox ConnectKey-appteknologi
Xerox ConnectKey-appteknologi

Legge en ny dimensjon til måten bedrifter arbeider med ConnectKey. Multifunksjonsskrivere var tidligere veldig statiske i måten de jobbet på. Derfor så brukerne ofte funksjoner de ikke trengte, eller oppfattet den enkleste oppgaven som tidkrevende.

Xerox Easy Translator Service

Xerox® Easy Translator Service er en omfattende pakke med sky-oversettingstjenester som er ideell for virksomheter som har behov for oversettelse av dokumenter.

Device and Document Scanning Management
Device and Document Scanning Management

Dette innovative, nettleserbaserte programvareverktøyet installerer, konfigurerer, håndterer, overvåker og rapporterer om nettverksbaserte skrivere og multifunksjonsmaskiner i bedriften, uavhengig av produsent.